Info gällande garagestädning 23/6

Forstena har nu bokat garagestädning till den 23/6.

Då vi har fått in klagomål från tidigare garagestädningar har vi kollat med andra företag. Vi har valt att gå vidare med Tenal som är ett lokalt företag som arbetar mycket inom fastighetsservice och även mycket inom just garagestädning.

De kommer att utföra hela garagestädningen på en dag mellan 7:00 till 18:00. Detta betyder alltså att det INTE går att parkera på nedersta garageplanet (Rios plan, plan -3) som det tidigare har gått.

Den 23/6, 07-18, behöver således hela garaget vara tömt på bilar.

Bokningar av orangeriet

Då det förekommer flertalet dubbelbokningar av Orangeriet flera dagar i rad, så kommer bokningar av orangeriet framöver begränsas till att respektive lägenhet kan ha max en framtida bokning åt gången.

Orangeriet går att boka 40 dagar i förväg precis som tidigare. Detta gör vi för att fler ska kunna ha tillgång till Orangeriet då det är högt tryck på bokningarna. Ni som redan har flertalet bokningar kommer att bli kontaktade för att välja vilken bokning ni vill behålla.

Orangeriet kan bokas mellan 12.00-12.00 nästkommande dag. Då har du bokat ”växthuset” samt grillen. Övriga medlemmar har alltid tillträde till övriga ytor på takterassen och vi antar givetvis att även den som har bokat Orangeriet och är klar med grillen låter sina grannar grilla om så önskas.

Orangeriet ska lämnas städat oavsett om du bokat eller inte. Även askan från grillen ska tömmas och slängas.

Information inför Årsstämma 2020

Save the date! Den 25 maj 2020 planerar vi för årsstämma på Café Volta i Arkaden Kl. 19.00. Pga. rådande omständigheter ser vi över möjligheten att poströsta digitalt. Möjligheten att närvara fysiskt måste ändå finnas, vi ser dock att det kommer max 1 röstberättigande person per hushåll, detta för att hålla ner antalet personer i lokalen.

För att kunna planera för årets lite speciella sammanträde behöver vi veta mer av dig som boende – kommer du att närvara fysiskt eller ej? Kommer ni att poströsta? Önskar ni se stämman sändas live? Vänligen svara nedan.

Markarbeten Vintergatan

Under april månad, preliminärt startdatum den 6 April 2020, kommer markarbeten ske på Vintergatan utanför Brf. Arkaden, Idared och RIO. Som det ser ut nu kommer dessa arbeten fortgå fram till efter sommaren 2020.

Under denna tid kommer gatan periodvis behöva stängas av men så långt det går görs detta ett körfält i taget för att möjliggöra en fungerande genomfart.