Här finner du information om hur du ansöker om lov att hyra ut din bostadsrätt i andra hand samt vilka regler som gäller. Notera att medlemmar i Brf. Idared måste ha speciellt tillstånd även för kort andrahandsuthyrning via t ex AirBnb.

Vad är en andrahandsupplåtelse?

En andrahandsupplåtelse sker när någon annan än du självständigt använder din bostadsrättslägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha tillstånd?

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan ska vara skriftlig, se nedan hur du gör en ansökan. Du ska ange under vilken tid du vill hyra ut, varför du vill hyra ut samt vem som ska bo i lägenheten.

Kan jag överkaga styrelsens beslut?

Om styrelsen avslår din ansökan kan du ansöka om godkännande av uthyrningen hos hyresnämnden.
För att hyresnämnden ska ge sitt tillstånd gäller följande:

• Du ska ha skäl för upplåtelsen.

• Föreningen ska inte ha någon befogad anledning att vägra samtycke.

Vilka skäl behövs för att att få tillstånd?

Du ska ha skäl för att upplåta lägenheten i andrahand, till exempel på grund av arbete eller studier på annan ort, sjukdom eller ålder. Den som vill upplåta lägen­heten till en närstående under en tid för att bereda denne en bostad, eller en person som förvärvar en lägenhet för att bosätta sig där efter pensionen men behöver hyra ut den under en övergångsperiod har också skäl. Föreningen har befogad anledning att vägra samtycke om den som ska bo i lägenheten inte är acceptabel som person.

Vad händer om jag hyr utan tillstånd?

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?

Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd. Det innebär också att en ansökan inte kan prövas om du inte anger vem lägenheten ska hyras ut till.

Vilka bestämmelser gäller mellan mig och min hyresgäst?

Den som hyr lägenheten blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Det innebär att bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad och hyreslagen gäller. Det är därför bra att ha ett skriftligt hyresavtal där villkoren klart anges. Enligt lagen om uthyrning av egen bostad har hyresgästen alltid rätt till en månads uppsägningstid. När du hyr ut din bostadsrättslägenhet har hyresgästen inte något besittningsskydd. Detta gäller hyresförhållanden som inletts från den 1 februari 2013.

För att hyra ut din lägenhet i Brf Idared måste du göra en ansökan och få den godkänd av Styrelsen. Att göra en ansökan om andrahandsuthyrning kostar 1 500 SEK i administrationsavgift. Blankett för ansökan hittar du i HSB portalen, ”Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand”. Styrelsen rekommenderar att du även gör ett ”Avtal om upplåtelse” mellan dig och din hyresgäst. Ansökan görs via vår ekonomiska förvaltare, HSB. Logga in i HSB Portalen med ditt Bank ID och skapa ett ärende. När HSB får in ansökan kontrollerar de formkraven, dvs. namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, skäl, uthyrningstid och underskrift samt att det finns en andrahandshyresgäst angiven. Sedan skickar HSB ansökan vidare till Styrelsen för att få den godkänd. Styrelsen tar beslut på nästkommande styrelsemöte som sker 1 gång per månad.

Alla medlemmar i Brf. Idared måste ha tillstånd även för kort andrahandsuthyrning via t ex AirBnb. Läs om och ansök: Policy, regler, ansvarskontrakt AirBnb. 
Tex. får dessa hyregäster EJ nyttja gemensamma utrymmen såsom Orangeriet, Hotellet etc. Ansökan görs med ett mail till Styrelsen.