• Till lägenheten tillhör 3 nycklar och 4 brickor, dubbelkolla att låscylindern är orginal och att den ej är utbytt. Om låscylindern är utbytt måste den bytas tillbaka så att föreningens servicenyckel fungerar.
  • Till lägenheten tillhör en bopärm som innehåller bla. garantibevis för vitvaror, se till att den lämnas kvar vid överlämning.
  • Till lägenheten hör en router/tv-box från Sundbybergs Stadsnät, se till att den lämnas kvar vid överlämning.
  • Namn på postlåda, tidningshållare, entrétavla och porttelefon uppdateras på tillträdesdagen enligt överlåtelseavtalet av vår förvaltare.
  • Information om din förening sker endast digitalt, se därför till att du får föreningens nyhetsbrev och aviseringar, läs mer under ”Nyhetsbrev & Aviseringar”.
  • För att göra en bokning i våra gemensamma lokaler kan du boka i Aptus app eller webportal, läs mer under fliken ”Gemensamma utrymmen”.
  • Säljare ansvarar för att anlitad mäklare tar bort skyltar och lappar gällande försäljning.