• Till lägenheten tillhör 3 nycklar och 4 brickor, dubbelkolla att låscylindern är orginal och att den ej är utbytt. Om låscylindern är utbytt är det bra att känna till att man inte kan sätta sitt lås i serviceläge vid exempelvis OVK eller liknande ärenden och då måste finnas på plats hemma och öppna för service, ofta under hela dagar.
  • Till lägenheten tillhör en bopärm som innehåller bla. garantibevis för vitvaror, se till att den lämnas kvar vid överlämning.
  • Till lägenheten hör en router/tv-box från Sundbybergs Stadsnät, se till att den lämnas kvar vid överlämning.
  • Namn på postlåda, tidningshållare, entrétavla och porttelefon uppdateras på tillträdesdagen enligt överlåtelseavtalet av vår förvaltare. Önskar man ändra i efterhand eller lägga till någon, kontakta vår fastighetsförvaltare.
  • Information om din förening sker endast digitalt, se därför till att du får föreningens nyhetsbrev och aviseringar, läs mer under ”Nyhetsbrev & Aviseringar”.
  • För att göra en bokning i våra gemensamma lokaler kan du boka i Aptus app eller webportal, läs mer under fliken ”Gemensamma utrymmen”.
  • Säljare ansvarar för att anlitad mäklare tar bort skyltar och lappar gällande försäljning.