Alla boenden ska rätta sig efter den estetiska profil som arkitekten Semrén Månsson tillsammans med Tobin Properties för Vintergatan 1 & 3 har tagit fram. Det finns tydliga anvisningar vad gäller mått, färgkod och material framtaget. En PDF med information finns; Solskydd, produktförlsag, bestämda färgkoder och mått. Det finns olika företag med varierande prisbilder än de som är rekommenderade som kan skapa likadana produkter och fler förslag finns i vår Facebook grupp ”Brf Idared”.

Till bostaden hör tre stycken lägenhetsnycklar och fyra stycken nyckelbrickor. Lägenhetsnycklarna går enbart till din egen bostad och för att komma åt Brf Idareds gemensamhetsutrymmen, garage och entré nyttjas nyckelbricka.

Beställa nya nycklar

För att beställa nya nycklar mailar du till Styrelsen och uppger följande: Ditt namn, adress, lägenhetsnummer, mobiltelefonnummer, antal nycklar samt de nummer som står på din nyckel (System nr. ex. ABC123 och nyckelmärke ex. AB 12). När vår leverantör, Råsunda Lås, mottagit beställlningen skickar de dig en beställningsbekräftelse per sms. Beställningen är giltig i 1 månad. Nyckeln tar ett par minuter att tillverka och görs i samband med att du besöker deras butik på Råsundavägen 155. -En ny nyckel kostar 238 SEK (Pris uppdaterat 2018-11-08).

Byte av lås – Låsjour

Om du tappar bort en nyckel eller bricka måste du omgående kontakta Styrelsen (styrelsen@vintergatan3.se) och meddela det. Önskar du byta lås kan våra låscylindrar kodas om av Råsunda Lås. Räkna med att det tar ett par dagar att beställa hem ny kodning till din låscylinder. Måste bytet ske akut kvällstid/under en helg får man kontakta en jourhavande låssmed och installera ett tillfälligt lås som sedan måste bytas tillbaka. Råsunda lås rekommenderar låsjouren Storstadens Lås. -En omstiftning av låscylinder inkl. 3 stycken nycklar kostar 3964 SEK (Pris uppdaterat 2018-11-08).

Serviceläge

page2image1078018352

Låscylindern i din bostad har ett serviceläge. När låset försetts i serviceläge får fastighetens servicenyckel tillgång till din bostad. På detta sätt slipper man huvudnycklar och du behöver inte heller lämna ut dina nycklar till okända. Genom att lämna din bostad i serviceläge godkänner du att fastighetens servicenyckel får tillträde. Vid avtalad service tar man ur nyckeln i serviceläge ”klockan 10”. Då boende återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normal-läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln.

Entréerna är försedda med en porttelefon som är ansluten till ditt telefonnummer. Om du vill ändra telefonnummer gör du en felanmälan till vår förvaltare, se hur du gör under fliken ”Felanmälan” för Bostaden & Fastigheten.

För att ändra namn eller beställa en ”Ej reklam” skylt till sin brevlåda gör du en felanmälan till vår fastighetsförvaltare, se hur du gör under fliken ”Felanmälan” för Bostaden & Fastigheten. De är inte tillåtet att sätta upp egna lappar på brevlådorna eller utanför dörrar.

Avgiften skickas ut kvartalsvis av HSB. För att beställa autogiro, kontakta HSB för blankett. För att beställa Efaktura, logga in i din internetbank.

Vad ingår i avgiften?

Värme, kallvatten och förråd ingår i avgiften.

Hur debiteras el och varmvatten?

Föreningen har tecknat gemensamt elavtal som debiteras eftersläpande. Boende bör ej teckna eget elavtal. Varmvatten debiteras separat.