Duschblandare/temperaturskillnader

Flera boenden har rapporterat att duschblandaren med tiden har försämrats och att temperaturen har varierat och förändrats under hösten.

Tapwell har varit på besök hos oss och hittat en hel del smuts i våra duschblandare, vad de kan bero på kan man bara spekulera i men inget vi kan påverka. Vi har fått nya insatser till våra duschblandare konstnadsfritt av Tapwell och ett byte återställer funktionen. Då detta inte är en garantifråga så får man som boende göra bytet själv eller bekosta servicen som utförs. Önskar man göra bytet själv går det bra att kontakta styrelsen via mail för att få en ny insats.

Boka senast måndagen den 10 Februari 2020

Forstena kan erbjuda boende att boka in servicen till en kostnad av 297 SEK inkl. moms, en kostnad som Forstena fakturerar boende. För att få hjälp gör man en ”Felanmälan” till Forstena, se instruktion under fliken Felanmälan. Efter en sammanställning sätts datum. Under tiden som jobbet görs får man sätta sin dörr i serviceläge alternativt vara hemma och ta emot Forstena.

Bytet kommer att ta ungefär 30 minuter och för att arbetet ska kunna utföras krävs följande förutsättningar:

  • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin måste vara avstängda under besöket
  • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin ska vara lättåtkomliga då de ska flyttas under besöket för att komma åt vattenavstängnigen bakom maskinerna
  • Blandaren är hel och ren för övrigt