Garaget

Vi vill informera om att vi ligger på Tobin Properties och Garage & Parkering i Centrala SBG AB angående dålig återkoppling, tomma platser och fossila bilar på elbilsplatser. Vi önskar också passa på att påminna alla att det inte är tillåtet att ladda sin elbil i vanligt eluttag. Man får heller inte hyra ut sin parkeringplats i andrahand enligt avtal.

För direkta frågor angående garage, kontakta info@tobinproperties.se