I Brf Idared finns ett antal gemensamma utrymmen som är till för att skapa livskvalitet för er som medlemmar. Du finner alla detaljer kring respektive utrymme nedan. En del av dem är bokningsbara, andra inte. Bokning kan göras på bokningstavlan utanför tvättstugan i garaget med din blipp eller via Aptus hemsida eller app, Aptus Home.  Läs nedan hur du loggar in på Aptus.

Vår förening har Aptus som passagesystem, bokningssystem och porttelefonsystem. Aptus finns webbaserad samt som app, Aptus Home, på App Store & Google Play. Det finns även en bokningstavla utanför tvättstugan på våning -2 där du kan boka med din blipp.

Inlogg

Vid en överlåtelse så får vår tekniska förvaltare de nya boendes uppgifter och ser till att uppdatera tillhörande lägenhets kontaktuppgifter vid det tillträdesdatum som angivits i överlåtelseavtalet. Dina inloggningsuppgifter kommer då vara följande enligt standard from. Oktober 2019

Webbadress
https://brfidared.mg5.se/aptusportalstyra

Användarnamn
Husnummer (V1, 3A eller 3B) och lägenhetsnummer utanför din dörr
Ex. V11106 eller 3A1101 eller 3B1301

Lösenord
Husnummer (V1, 3A eller 3B) och lägenhetsnummer utanför din dörr
Ex. V11106 eller 3A1101 eller 3B1301

Hjälp

Funkar inte ovan, testa återställa ditt lösenord med din email som du har uppgett i överlåtelseavtalet. Om det inte går att återställa lösenordet med din email, kontakta vår förvaltare genom att skapa ett ”Övriga ärenden” på deras hemsida, se information på vår hemsida hur man gör ett ärende/felanmälan.

Instruktionsfilm

 

I vår miljöstuga finns möjlighet för våra boende att återvinna sitt avfall på ett miljövänlig sätt. Här finns också matavfallspåsar att hämta. I Miljöstugan finns möjlighet att återvinna:

 • Tidningar
 • Plastförpackningar
 • Pappers/Kartong/Wellpapp
 • Metall
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Små batterier
 • Ljuskällor

Det finns instruktioner på entrédörren samt skyltar ovan alla kärl med vad som är tillåtet att lämna samt otillåtet att lämna. Det är strikt förbjudet att lämna annat än vad som är tillåtet i miljöstugan. Vid missbruk bekostas föreningen av en extra sorteringsavgift som kan komma att debiteras ansvarigt hushåll. För att återvinna övrigt rekommenderas Sundbybergs Mobila Återvinningscentral:

http://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/mobil-atervinningscentral/

På Vintergatan 3 har du tillgång till en ateljé med generösa ytor och bord som kan nyttjas som hobbyrum eller festlokal för exempelvis barnkalas eller andra lättare sammankomster. Ateljén är utrustad med kök, enklare köksutrustning samt toalett/dusch. Lokalen vetter mot en egen uteplats.

Pris

400kr/dygn. Lokalen bokas från kl. 12.00 och 24 timmar framåt. Bokning kan göras upp till 90 dagar innan. Avbokning måste göras minst 7 dagar innan bokningsdagen annars debiteras hela kostanden. Du är själv ansvarig för att städa lokalen.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner ovan,

Visning

Om du är intresserad av en visning av Hotellet är du välkommen att kontakta Styrelsen.

Ordningsregler för Ateljén

För allas trivsel, vänligen ta er tid att läsa igenom och respektera 
nedan ordningsregler så vi kan ortsätta nyttja vår fina Ateljé!
 • Ni som hyr Ateljén är skyldiga att sätta er in i, och respektera, ordningsreglerna, samt se till att de efterföljs av era gäster. Hänsynsfullt uppträdande förväntas gentemot de som bor i närheten av Ateljén. Missköter man det åtagande man gör när man hyr Ateljén kan man nekas att hyra lokalen framöver.
 • Endast boende i föreningen får hyra Ateljén och måste också närvara vid tillställningen. Dvs, det är inte tillåtet att exempelvis hyra åt vänner/bekanta som ska ha en tillställning på egen hand.
 • Utomhusverksamhet hålls på den del av träterassen som hör till Ateljén, dvs enbart fram till ingången till 3A som inte får blockeras.
 • All verksamhet ska ske inomhus efter kl. 22:00. Dvs verksamhet på träterassen är inte tillåten efter 22:00.
 • Musik efter kl. 22:00 spelas på samtalsnivå.
 • Tänds marschaller ska de marschallhållare som finns att tillgå användas. Man får inte ställa marschaller direkt på trädäcket.
 • Inventarier får inte lämna lokalen.
 • Går något sönder så ska detta anmälas till styrelsen. Vid oaktsamhet kan du som hyresgäst av Ateljén bli återbetalningsskyldig.
 • Ateljén används för sammankomster för max 30 personer.
 • Det är inte tillåtet att ta med egen grill och grilla på träterassen.
 • Rökning sker utanför lokalen, se till att askkopp finns tillgänglig.
 • Lokalen och området i anslutning ska, efter uthyrning, återställas i ursprungsskick.
  Dammsug, skura, toalettrengöring, töm papperskorgar/fimpar, diska och ställ in disk från diskmaskin samt töm/torka av kyl & frys. Se till så inte burkar/flaskor står kvar, ev marschaller har släckts och att det inte skräpats ner runt om lokalen, trädäcket och inne i porten och hissen. OBS! kontroll av städning kommer ske och i de fall punkterna inte utförts kommer en avgift á 1000 kr debiteras hyresgästen.
 • Se till att altandörren är låst och alla lampor släckta innan ni lämnar lokalen.
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som hör till hushållet, besöker honom eller henne, som inrymts i lägenheten eller någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.” (Utdrag ur Brf Idareds stadgar, 8 §)

Hotellet är en övernattningslägenhet för släkt och vänner på besök. Rummet är utformat som ett hotellrum med eget pentry och badrum och ligger på Vintergatan 3.

Pris

400kr/dygn Lokalen bokas från kl. 12.00 och 24 timmar framåt. Bokning kan göras upp till ett år innan. Avbokning måste göras minst 7 dagar innan bokningsdagen annars debiteras hela kostanden. Du är själv ansvarig för att städa hotellet.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner ovan,

Visning

Om du är intresserad av en visning av Hotellet är du välkommen att kontakta Styrelsen.

Terrassen ligger högst upp på Vintergatan 3B och är utrustad med utekök och sittmöbler för stora sällskap men även avskilda platser för dig om vill dra dig undan med en god bok. Där finns också ett orangeri med bord och stolar för alla som gärna förlänger årstiden utomhus.

Takterrassen kan inte bokas utan nyttjas fritt i mån av plats, däremot kan orangeriet på takterassen bokas utan kostnad. Orangeriet bokas från kl. 12.00 och 24 timmar framåt. Bokning kan göras upp till 90 dagar innan. Du är själv ansvarig för att städa takterassen och orangeriet.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner ovan,

Tvättstugan är utrustad med en stor grovtvättmaskin, en liten tvättmaskin, ett torkskåp och en mangel. Tvättstugan kan nyttjas mellan kl. 07.00-22.00 i 3-timmarspass.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner ovan. Bokning kan göras upp till 30 dagar innan och du kan bara ha ett pass bokat åt gången. Tvättstugan släpps en timme efter passets början om du inte har påbörjat din tvättning.

Felanmälan

Om något fel skulle uppstå är det viktigt att du omgående gör en felanmälan.

Barnvagnsrum finns i samtliga entréer. Du öppnar dörren med din nyckelbricka.

Varje trapphus har ett eget cykelrum som ligger på garageplan.

Alla lägenheter har 1 tillhörande förråd i källaren. Ditt förråd ligger i samma trapphus som din lägenhet och är numrerat med ditt lägenhetsnummer.

Extra förråd

Det finns ett begränsat antal extraförråd i samtliga trapphus samt större utrymmen som man som boende kan få hyra till en extra kostnad.

Förfrågan

Gör en förfrågan per mail till styrelsen. 

Pris

75 SEK / kvm. exkl. eventuell elförbrukning.

Extra förrådsutrymmen i vår förening

 

Adress Våning Obj nr. Namn på dörr Kvm.
Vintergatan 1 -1 0923 Namn? 21,5
Vintergatan 1 -1 0921 Namn? 7,5
Vintergatan 1 -1 0925-1 FÖRRÅD 1 4
Vintergatan 1 -1 0925-2 FÖRRÅD 2 4
Vintergatan 1 -1 0925-3 FÖRRÅD 3 4,5
Vintergatan 1 -1 0925-4 FÖRRÅD 4 4
Vintergatan 1 -1 0925-5 FÖRRÅD 5 5
Vintergatan 1 -1 0925-6 FÖRRÅD 6 4
Vintergatan 1 -1 0925-7 FÖRRÅD 7 7,5
Vintergatan 1 -1 0925-8 FÖRRÅD 8 4
Vintergatan 1 -1 0925-9 FÖRRÅD 9 9
Vintergatan 1 -1 0925-10 FÖRRÅD 10 4,5
Vintergatan 1 -1 0925-11 FÖRRÅD 11 3
Vintergatan 1 −3 0722 Namn? 15
Vintergatan 3A -1 0912 Namn? 16,5
Vintergatan 3A -1 0915 Namn? 18,5
Vintergatan 3A -3 0715-20 FÖRRÅD 20 4
Vintergatan 3A -3 0715-21 FÖRRÅD 21 4,5
Vintergatan 3A -3 0715-22 FÖRRÅD 22 4,5
Vintergatan 3A -3 0715-23 FÖRRÅD 23 4,5
Vintergatan 3A -3 0715-24 FÖRRÅD 24 6,5
Vintergatan 3A -3 0713-25 FÖRRÅD 25 5
Vintergatan 3A -3 0713-26 FÖRRÅD 26 7,5
Vintergatan 3A -3 0713-27 FÖRRÅD 27 4,5
Vintergatan 3A -3 0713-28 FÖRRÅD 28 4,5
Vintergatan 3B -1 0903+0904 Namn? 62,5
Vintergatan 3B -1 0901 Namn? 10
Vintergatan 3B -1 0902-12 FÖRRÅD 12 5,5
Vintergatan 3B -1 0902-13 FÖRRÅD 13 6
Vintergatan 3B -1 0902-14 FÖRRÅD 14 6
Vintergatan 3B -1 0902-15 FÖRRÅD 15 7,5
Vintergatan 3B -1 0902-16 FÖRRÅD 16 3,5
Vintergatan 3B -1 0902-17 FÖRRÅD 17 3