I Brf Idared finns ett antal gemensamma utrymmen som är till för att skapa livskvalitet för er som medlemmar. En del av dem är bokningsbara, andra inte. Du finner alla detaljer kring respektive utrymme nedan.

I vår miljöstuga finns möjlighet för våra boende att återvinna sitt avfall på ett miljövänlig sätt. Här finns också matavfallspåsar att hämta. I Miljöstugan finns möjlighet att återvinna:

 • Tidningar
 • Plastförpackningar
 • Pappers/Kartong/Wellpapp
 • Metall
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Små batterier
 • Ljuskällor

Det finns instruktioner på entrédörren samt skyltar ovan alla kärl med vad som är tillåtet att lämna samt otillåtet att lämna. Det är strikt förbjudet att lämna annat än vad som är tillåtet i miljöstugan. Vid missbruk bekostas föreningen av en extra sorteringsavgift som kan komma att debiteras ansvarigt hushåll. För att återvinna övrigt rekommenderas Sundbybergs Mobila Återvinningscentral: http://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/mobil-atervinningscentral/

På Vintergatan 3 har du tillgång till en ateljé med generösa ytor och bord som kan nyttjas som hobbyrum eller festlokal för exempelvis barnkalas eller andra lättare sammankomster. Ateljén är utrustad med kök, enklare köksutrustning samt toalett/dusch. Lokalen vetter mot en egen uteplats.

Pris

400kr/dygn. Lokalen bokas från kl. 12.00 och 24 timmar framåt. Bokning kan göras upp till 90 dagar innan. Avbokning måste göras minst 7 dagar innan bokningsdagen annars debiteras hela kostanden. Du är själv ansvarig för att städa lokalen.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner nedan. Instruktioner för bokning Aptus Portal

Visning

Om du är intresserad av en visning av Hotellet är du välkommen att kontakta Styrelsen.

Ordningsregler för Ateljén

För allas trivsel, vänligen ta er tid att läsa igenom och respektera 
nedan ordningsregler så vi kan ortsätta nyttja vår fina Ateljé!
 • Ni som hyr Ateljén är skyldiga att sätta er in i, och respektera, ordningsreglerna, samt se till att de efterföljs av era gäster. Hänsynsfullt uppträdande förväntas gentemot de som bor i närheten av Ateljén. Missköter man det åtagande man gör när man hyr Ateljén kan man nekas att hyra lokalen framöver.
 • Endast boende i föreningen får hyra Ateljén och måste också närvara vid tillställningen. Dvs, det är inte tillåtet att exempelvis hyra åt vänner/bekanta som ska ha en tillställning på egen hand.
 • Utomhusverksamhet hålls på den del av träterassen som hör till Ateljén, dvs enbart fram till ingången till 3A som inte får blockeras.
 • All verksamhet ska ske inomhus efter kl. 22:00. Dvs verksamhet på träterassen är inte tillåten efter 22:00.
 • Musik efter kl. 22:00 spelas på samtalsnivå.
 • Tänds marschaller ska de marschallhållare som finns att tillgå användas. Man får inte ställa marschaller direkt på trädäcket.
 • Inventarier får inte lämna lokalen.
 • Går något sönder så ska detta anmälas till styrelsen. Vid oaktsamhet kan du som hyresgäst av Ateljén bli återbetalningsskyldig.
 • Ateljén används för sammankomster för max 30 personer.
 • Det är inte tillåtet att ta med egen grill och grilla på träterassen.
 • Rökning sker utanför lokalen, se till att askkopp finns tillgänglig.
 • Lokalen och området i anslutning ska, efter uthyrning, återställas i ursprungsskick.
  Dammsug, skura, toalettrengöring, töm papperskorgar/fimpar, diska och ställ in disk från diskmaskin samt töm/torka av kyl & frys. Se till så inte burkar/flaskor står kvar, ev marschaller har släckts och att det inte skräpats ner runt om lokalen, trädäcket och inne i porten och hissen. OBS! kontroll av städning kommer ske och i de fall punkterna inte utförts kommer en avgift á 1000 kr debiteras hyresgästen.
 • Se till att altandörren är låst och alla lampor släckta innan ni lämnar lokalen.
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som hör till hushållet, besöker honom eller henne, som inrymts i lägenheten eller någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.” (Utdrag ur Brf Idareds stadgar, 8 §)

Hotellet är en övernattningslägenhet för släkt och vänner på besök. Rummet är utformat som ett hotellrum med eget pentry och badrum och ligger på Vintergatan 3.

Pris

400kr/dygn Lokalen bokas från kl. 12.00 och 24 timmar framåt. Bokning kan göras upp till ett år innan. Avbokning måste göras minst 7 dagar innan bokningsdagen annars debiteras hela kostanden. Du är själv ansvarig för att städa hotellet.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner nedan.
Instruktioner för bokning Aptus Portal

Visning

Om du är intresserad av en visning av Hotellet är du välkommen att kontakta Styrelsen.

Terrassen ligger högst upp på Vintergatan 3B och är utrustad med utekök och sittmöbler för stora sällskap men även avskilda platser för dig om vill dra dig undan med en god bok. Där finns också ett orangeri med bord och stolar för alla som gärna förlänger årstiden utomhus.

Takterrassen kan inte bokas utan nyttjas fritt i mån av plats, däremot kan orangeriet på takterassen bokas utan kostnad. Orangeriet bokas från kl. 12.00 och 24 timmar framåt. Bokning kan göras upp till 90 dagar innan. Du är själv ansvarig för att städa takterassen och orangeriet.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner nedan.
Instruktioner för bokning Aptus Portal

Bokning kan göras upp till 30 dagar innan och du kan bara ha ett pass bokat åt gången. Tvättstugan släpps en timme efter passets början om du inte har påbörjat din tvättning.

Tvättstugan kan nyttjas mellan kl. 07.00-22.00 i 3-timmarspass. Om något fel skulle uppstå är det viktigt att du omgående gör en felanmälan.

Bokning

Gemensamma utrymmen som är bokningsbara bokas antingen via bokningstavlan som hittas på garageplan vid ingången till tvättstugan eller via webben. Se instruktioner nedan.
Instruktioner för bokning Aptus Portal

Barnvagnsrum finns i samtliga entréer. Du öppnar dörren med din nyckelbricka.

Varje trapphus har ett eget cykelrum som ligger på garageplan.

Alla lägenheter har 1 tillhörande förråd i källaren. Förrådet ligger i samma trapphus som lägenheten och har lägenhetsnumret på sig.
Det finns ett begränsat antal extraförråd i samtliga trapphus samt större utrymmen, dessa ser just nu styrelsen över hur man kan administrera uthyrning av till en extra kostnad. Information om detta skickas ut när det är klart.