Juridisk hjälp

Styrelsen har beslutat att ta in juridisk hjälp med hanteringen av besiktning och garantiärenden utförd av Serneke och Tobin Properties. För frågor är du välkommen att kontakta styrelsen per mail. För enskilda ärenden gäller fortsatt felanmälan via Forstena.