Namn & trappregister

Söndag skickas beställningen på våra nya register som ska upp i samtliga huvudentréer med våra namn och våningsplan. För att spara tid och jobb vill vi be alla maila Styrelsen om eventuella ändringar ska göras innan dess. Vi utgår ifrån vad som står på postlådorna.