Balkongsskydd, markiser, parasoll etc.

Alla boenden ska rätta sig efter den estetiska profil som arkitekten Semrén Månsson tillsammans med Tobin Properties för Vintergatan 1 & 3 har tagit fram. Det finns tydliga anvisningar vad gäller mått, färgkod och material framtaget. En PDF med information finns; Solskydd, produktförlsag, bestämda färgkoder och mått. Det finns olika företag med varierande prisbilder än de som är rekommenderade som kan skapa likadana produkter och fler förslag finns i vår Facebook grupp ”Brf Idared”.

Grill

I Sundbybergs Kommun och i vår förening tillåts gasol och elgrill på uteplatser och balkonger men inte kolgrill. Observera att gasolgrillen kan vara direkt brandfarlig, läs gärna på innan du använder den då den ska orsaka förödande bränder. Exempel på vad man ska tänka på är att kolla så att slangen inte läcker, rengör ordentligt från fett som lätt kan antändas, placera grillen på bra avstånd från byggnaden och brännbart material såsom parasoll etc. Använd handske vid grillning för att snabbt kunna stänga av ventilen till gasolen vid brand.

Om man vill grilla med kol kan man använda grillen på vår gemensamma takterass, se till att tömma grillen på aska efter dig.

Till bostaden hör tre stycken lägenhetsnycklar och fyra stycken nyckelbrickor. Lägenhetsnycklarna går enbart till din egen bostad och för att komma åt Brf Idareds gemensamhetsutrymmen, garage och entré nyttjas nyckelbricka.

 

Serviceläge

page2image1078018352

Låscylindern i din bostad har ett serviceläge, förutsatt att orginal låscylindern inte är utbytt. När låset försetts i serviceläge får fastighetens servicenyckel tillgång till din bostad. På detta sätt slipper man huvudnycklar och du behöver inte heller lämna ut dina nycklar till okända. Genom att lämna din bostad i serviceläge godkänner du att fastighetens servicenyckel får tillträde. Vid avtalad service tar man ur nyckeln i serviceläge ”klockan 10”. Då boende återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normal-läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln.

Beställa nya nycklar

För att beställa nya nycklar mailar du till Styrelsen och uppger följande: Ditt namn, adress, lägenhetsnummer, mobiltelefonnummer, antal nycklar samt de nummer som står på din nyckel (System nr. ex. ABC123 och nyckelmärke ex. AB 12). När vår leverantör, Råsunda Lås, mottagit beställlningen skickar de dig en beställningsbekräftelse per sms. Beställningen är giltig i 1 månad. Nyckeln tar ett par minuter att tillverka och görs i samband med att du besöker deras butik.

Beställa ny bricka

Hantering av nyckelbrickor, kallas även ”blippar” sköts av Forstena, vår fastighetsförvaltare. Beställning görs via denna länk.

1 st.  Aptusbricka ”blipp”kostar  313 SEK Inkl. moms

Byte av lås – Låsjour

Om du tappar bort en nyckel eller bricka måste du omgående kontakta Styrelsen (styrelsen@vintergatan3.se) och meddela det. Önskar du byta lås kan våra låscylindrar kodas om av Råsunda Lås. Räkna med att det tar ett par dagar att beställa hem ny kodning till din låscylinder. Måste bytet ske akut kvällstid/under en helg får man kontakta en jourhavande låssmed och installera ett tillfälligt lås som sedan rekommenderas bytas tillbaka. Råsunda lås rekommenderar låsjouren Storstadens Lås.

 

Vår förening har Aptus som passagesystem, bokningssystem och porttelefonsystem. Aptus finns webbaserad samt som app, Aptus Home, på App Store & Google Play. Det finns även en bokningstavla utanför tvättstugan på våning -2 där du kan boka med din blipp.

Inlogg

Vid en överlåtelse så får vår tekniska förvaltare de nya boendes uppgifter och ser till att uppdatera tillhörande lägenhets kontaktuppgifter vid det tillträdesdatum som angivits i överlåtelseavtalet. Dina inloggningsuppgifter kommer då vara följande enligt standard from. Oktober 2019

Webbadress
https://brfidared.mg5.se/aptusportal

Användarnamn
Husnummer (V1, 3A eller 3B) och lägenhetsnummer utanför din dörr
Ex. V11106 eller 3A1101 eller 3B1301

Lösenord
Husnummer (V1, 3A eller 3B) och lägenhetsnummer utanför din dörr
Ex. V11106 eller 3A1101 eller 3B1301

Hjälp

Funkar inte ovan, testa återställa ditt lösenord med din email som du har uppgett i överlåtelseavtalet. Om det inte går att återställa lösenordet med din email, kontakta vår förvaltare genom att skapa ett ”Övriga ärenden” på deras hemsida, se information på vår hemsida hur man gör ett ärende/felanmälan.

Instruktionsfilm

 

Är du nyinflyttad ska ändring ske automatiskt på tillträdesdagen av Forstena utefter uggifterna som angivits på överlåtelseavtalet. För att ändra namn eller beställa en ”Ej reklam” skylt till sin brevlåda gör du en felanmälan till vår fastighetsförvaltare, se hur du gör under fliken ”Felanmälan” för Bostaden & Fastigheten. De är inte tillåtet att sätta upp egna lappar på brevlådorna eller utanför dörrar.

Avgiften skickas ut kvartalsvis av HSB. För att beställa autogiro, kontakta HSB för blankett. För att beställa e-faktura, logga in i din internetbank.

Vad ingår i avgiften?

Värme, kallvatten och förråd ingår i avgiften.

Hur debiteras el och varmvatten?

Föreningen har tecknat gemensamt elavtal som debiteras eftersläpande. Boende bör ej teckna eget elavtal. Varmvatten debiteras separat.

Till och frånluftsdon som du som boende måste rengöra regelbundet i din lägenhet

  • Tilluftsdon, ett vitt spjäll i sovrum och vardagsrum, sitter högt upp på  väggen, ska plockas ner och rengöras
  • Frånluftdon i badrummen plockas ner och rengörs, se bild nedan
  • Köksfläktsfilter plockas ner och rengörs
  • Frånluftsdon bakom köksfläktsfilter plockas ner och rengörs

 

Alla lägenheter har 1 tillhörande förråd i källaren. Ditt förråd ligger i samma trapphus som din lägenhet och är numrerat med ditt lägenhetsnummer.

Extra förråd

Det finns ett begränsat antal extraförråd i samtliga trapphus samt större utrymmen som man som boende kan få hyra till en extra kostnad. Läs mer om detta under fliken ”Gemensamma utrymmen”.