Renovering av dricksvattenledning

Sundbyberg Avfall & Vatten meddelar att det är dags att göra något åt vår vattenledning på Vintergatan då vår nuvarande är en gjutjärnsledning lagd 1910. Man kommer att göra en såkallad ”Slip-lining”, dra en ny plastledning i den befintliga ledningen. Arbetet påbörjas den 25 Mars 2019 och beräknas pågå i 14 veckor.

Under tiden renoveringen sker kommer vi ha en temporär vattenledning. När bytet sker kommer vattnet att stängas av i ca. 4 timmar dagtid, efter Kl. 10.00. Vi kommer bli aviserade i förtid när detta kommer att ske.

Det kommer också innebära begränsad framkomlighet på Vintergatan samt ett mindre antal parkeringsplatser.

Har du frågor, ta kontakt med SAVAB Servicecenter service.stadsmiljo@sundbyberg,se eller 08-706 65 00

Juridisk hjälp

Styrelsen har beslutat att ta in juridisk hjälp med hanteringen av besiktning och garantiärenden utförd av Serneke och Tobin Properties. För frågor är du välkommen att kontakta styrelsen per mail. För enskilda ärenden gäller fortsatt felanmälan via Forstena.

Namn & trappregister

Söndag skickas beställningen på våra nya register som ska upp i samtliga huvudentréer med våra namn och våningsplan. För att spara tid och jobb vill vi be alla maila Styrelsen om eventuella ändringar ska göras innan dess. Vi utgår ifrån vad som står på postlådorna.

Vårstädning av garaget

Städning av garaget är inbokat den 10 April 2019 av Forstena. De som har parkeringsplatser och måste flytta på sin bil kommer att kunna ställa sina bilar på RIOs garageplan under städdagen. Forstena går ut med aviseringar längre fram om mer specifika tider.