Sopproblemet

Soplukt

Forstena driver ett ärende tillsammans med leverantören angående soplukten. Det vi vet idag är att lukten oftast kommer i samband med att ett av rören (det mittersta) blir fullt. Framtill att vi kan åtgärda problemet med att lukten tränger in i våra hus så kan vi undvika att fylla det mittersta röret genom att försöka fördela upp våra soppor på båda rören. Idag använder alla i vår förening till störst del det mittersta röret. Om vi kommer överens om att V1 använder det mittersta och 3A använder det röret som ligger närmst deras hus och 3B använder sopnedkasten utanför deras port, kan vi kanske undvika att det blir stopp framöver.

Sopor i garaget tillhörande Arkadens lokaler

Imorgon, den 24 Januari 2019 har Forstena möte med Sundbybergs kommun och två sopentreprenörer för att lösa ett konflikt angående Café Volta och Hawaii Poke´s sophantering. Förhoppningen är att soporna ryker i samband med mötet.