Extraförråd

Det finns ett begränsat antal extraförråd i samtliga trapphus som man som boende kan få hyra till en extra kostnad i mån av plats.

From 1 Januari 2020 kommer man kunna hyra extraförråden till en kostnad av 75 SEK / kvm. månadsvis med en uppsägningstid på 1 kalendermånad. För att hyra ett extraförråd upprättas ett kontrakt och hyran tillkommer på din avgiftsavi från HSB.

Ni som redan nyttjar ett extraförråd och vill fortsätta hyra det efter årsskiftet får gärna skicka in er förfrågan snarast, debiteringar sker först from 1 Januari 2020 enligt ovan men vi vill ha klart de administrativa jobbet så fort som möjligt. Om man inte önskar försätta nyttja sitt extraförråd ser vi att förrådet töms innan årsskiftet den 1 Januari 2020.

För att ansöka om att hyra ett extraförråd maila till styrelsen@vintergatan3.se och uppge följande:

  • Förrådsnummer, objektsnummer, se lista under fliken ”Gemensamma utrymmen” och ”Förråd” – Vet du inte vad som finns tillgängligt, nämn vad du önskar hyra för storlek
  • För och efternamn – Mottagare av avgiftsavi från HSB
  • From vilket datum du önskar få tillträde och eventuellt slutdatum eller tillsvidare Obs. uthyres månadsvis
  • Vad förrådet ska användas till

Läs mer om detta under fliken Gemensamma utrymmen och sedan Förråd.