Städning av garageinfart & genomfart

Städning av garagets infart/genomfart till plan -3/Arkadens soprum tillhörande lokalerna kommer att ske den 10 Juli 2019. Detta påverkar ej de som har bilar stående i garaget däremot måste alla cyklar vid garageinfarten flyttas under dagen 08.00-17.00.

Vi vill också passa på och nämna att det är direkt brandfarligt att ladda en elbil i de vanliga eluttagen i garagen och därför strikt förbjudet.

De får inte förvaras något annat än bilar i garaget, övrigt ska avlägsnas då det är brandfaligt och lockande för skadedjur.

Angående nyhetbrev/inlägg som skickas per mail. Vi önskar att samtliga personer som bor i föreningen mottar informationen som går ut oavsett om du är ägare av ditt boende eller andrahandshyresgäst. Därför vill vi uppmana alla till att höra av sig om man önskar prenumerera på dessa mail.