Besiktning/Garanti

Viktig info att ta del av

Under dagen idag, fredagen den 21 februari 2020, kommer du att få en lista i din postlåda på de besiktningspunkter och garantiärenden som enligt våra register finns kvar att åtgärda i din lägenhet. Listan skickas ut för att vi och Forstena ska få en överblick om vad som faktiskt har åtgärdats och vilka punkter som finns kvar.

Punkterna är inhämtade från 2 årsbesiktningen samt inkomna garantiärenden till vår förvaltare Forstena sedan inflytt 2016. Redan åtgärdade punkter som är bekäftade kommer inte att finnas med på din lista.

To do

Vänligen följ anvisningarna på listan och markera vad som är åtgärdat eller ej med ev. kommentar och lämna din lapp i Forstenas utmarkerade brevlåda på Vintergatan 1 senast den söndagen den 22 mars 2020. Det står ”Forstena” på brevlådan.

Frågor på de

Kontakta Forstena som har fått det här i uppdrag av föreningen.

Duschblandare/temperaturskillnader

Flera boenden har rapporterat att duschblandaren med tiden har försämrats och att temperaturen har varierat och förändrats under hösten.

Tapwell har varit på besök hos oss och hittat en hel del smuts i våra duschblandare, vad de kan bero på kan man bara spekulera i men inget vi kan påverka. Vi har fått nya insatser till våra duschblandare konstnadsfritt av Tapwell och ett byte återställer funktionen. Då detta inte är en garantifråga så får man som boende göra bytet själv eller bekosta servicen som utförs. Önskar man göra bytet själv går det bra att kontakta styrelsen via mail för att få en ny insats.

Boka senast måndagen den 10 Februari 2020

Forstena kan erbjuda boende att boka in servicen till en kostnad av 297 SEK inkl. moms, en kostnad som Forstena fakturerar boende. För att få hjälp gör man en ”Felanmälan” till Forstena, se instruktion under fliken Felanmälan. Efter en sammanställning sätts datum. Under tiden som jobbet görs får man sätta sin dörr i serviceläge alternativt vara hemma och ta emot Forstena.

Bytet kommer att ta ungefär 30 minuter och för att arbetet ska kunna utföras krävs följande förutsättningar:

 • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin måste vara avstängda under besöket
 • Tvättmaskin/tumlare/kombimaskin ska vara lättåtkomliga då de ska flyttas under besöket för att komma åt vattenavstängnigen bakom maskinerna
 • Blandaren är hel och ren för övrigt

Städning av garaget

Torsdagen den 29 November mellan Kl. 08.00-16.00 sker städning av garaget. Under tiden ska garaget vara helt tömt på bilar och diverse prylar.

Prylarna som förvaras i garaget är inte välkomna tillbaka pga. brandrisk.

Vårstädning av garaget

Städning av garaget är inbokat den 10 April 2019 av Forstena. De som har parkeringsplatser och måste flytta på sin bil kommer att kunna ställa sina bilar på RIOs garageplan under städdagen. Forstena går ut med aviseringar längre fram om mer specifika tider.

Jour – Nya tider och nytt telefonnummer

Från och med den 16 Januari 2019 har vi enligt nytt avtal mellan Forstena och Jouren jour dygnet runt. Akuta ärenden ska anmälas, oavsett tid på dygnet på telefonnummer 08-18 60 00. Ärenden som ej är akuta ska fortsatt anmälas på www.forstena.se, läs hur man gör under fliken ”Felanmälan”. 

Jouren

Jouren skall endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt:

 • Vatten; Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning.
 • Avlopp; Totalt stopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex. halkrisk) eller skada på fastigheten.
 • El; Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga. av nätavbrott) och/eller risk för personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • Glas; Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger.
 • Skadegörelse; Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk föreligger.

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och inte ska anmälas till jour.

Vid arbeten i bostaden som utförs av Jouren står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmarna kan själva välja att använda annan entreprenör.

 • Vatten; Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp; Vatten rinner långsamt, men ej stopp.
 • El; Trasig säkring/eluttag.
 • Glas; Sprucken glasruta.
 • Värme; Ingen värme i element.
 • Störning; Festligheter hos grannar.