Radonmätning, mätpuckar på vift

För ungefär ett år sedan så pågick en radonmätning i våra hus. Denna görs för att det är ett Fastighetsägaransvar att göra en sådan var 10:e år och för att vi ska få vårt interimistiska slutbesked till ett slutbesked. Radonmätning kan endast göras under eldningsäsong dvs. nov-apr. För att undersökningen ska vara statistisk säker behöver samtliga lägenhet i markplan mätas samt några stickprovslägenheter i övriga huset för att uppnå 20% totalt. Det skickade ut långt fler ”mätpuckar” än det behövdes men ändå har det inte kommit tillbaka tilltråcklat många, vilket gör att det inte går att få ett utlåtande kring radonvärdena.

❗️Vet du att du fick en mättpuck och att du har kvar denna, vänligen skicka ett Mail till styrelsen. Vi behöver få in dessa omgående.