Städning av garaget

Torsdagen den 29 November mellan Kl. 08.00-16.00 sker städning av garaget. Under tiden ska garaget vara helt tömt på bilar och diverse prylar.

Prylarna som förvaras i garaget är inte välkomna tillbaka pga. brandrisk.

Städning av garageinfart & genomfart

Städning av garagets infart/genomfart till plan -3/Arkadens soprum tillhörande lokalerna kommer att ske den 10 Juli 2019. Detta påverkar ej de som har bilar stående i garaget däremot måste alla cyklar vid garageinfarten flyttas under dagen 08.00-17.00.

Vi vill också passa på och nämna att det är direkt brandfarligt att ladda en elbil i de vanliga eluttagen i garagen och därför strikt förbjudet.

De får inte förvaras något annat än bilar i garaget, övrigt ska avlägsnas då det är brandfaligt och lockande för skadedjur.

Angående nyhetbrev/inlägg som skickas per mail. Vi önskar att samtliga personer som bor i föreningen mottar informationen som går ut oavsett om du är ägare av ditt boende eller andrahandshyresgäst. Därför vill vi uppmana alla till att höra av sig om man önskar prenumerera på dessa mail.

Påminnelse – Vårstädning av garaget

På onsdag den 10 april 2019 städas garaget. Det innebär att alla bilar samt diverse prylar måste flyttas. Det går bra att parkera på -3 under dagen. 08.00-16.00 ska -2 vara tömt.

Vårstädning av garaget

Städning av garaget är inbokat den 10 April 2019 av Forstena. De som har parkeringsplatser och måste flytta på sin bil kommer att kunna ställa sina bilar på RIOs garageplan under städdagen. Forstena går ut med aviseringar längre fram om mer specifika tider.