Jour – Nya tider och nytt telefonnummer

Från och med den 16 Januari 2019 har vi enligt nytt avtal mellan Forstena och Jouren jour dygnet runt. Akuta ärenden ska anmälas, oavsett tid på dygnet på telefonnummer 08-18 60 00. Ärenden som ej är akuta ska fortsatt anmälas på www.forstena.se, läs hur man gör under fliken ”Felanmälan”. 

Jouren

Jouren skall endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt:

 • Vatten; Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning.
 • Avlopp; Totalt stopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex. halkrisk) eller skada på fastigheten.
 • El; Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga. av nätavbrott) och/eller risk för personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • Glas; Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger.
 • Skadegörelse; Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk föreligger.

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och inte ska anmälas till jour.

Vid arbeten i bostaden som utförs av Jouren står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmarna kan själva välja att använda annan entreprenör.

 • Vatten; Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp; Vatten rinner långsamt, men ej stopp.
 • El; Trasig säkring/eluttag.
 • Glas; Sprucken glasruta.
 • Värme; Ingen värme i element.
 • Störning; Festligheter hos grannar.