Idared informerar

Gemensamt bredbandsavtal försenat!

Tyvärr så har Bahnhof precis meddelat oss om att de inte kommer att kunna hålla vårt avtal om att de ska leverera bredband till samtliga medlemmar redan i Juni. Med det sagt så kommer detta att genomföras men tyvärr är det inte möjligt förrän 1 September i år. Vi förstår att detta kan vara frustrerande då många säkert redan sagt upp sina avtal, men detta är inget vi har kunnat påverka. Vi vill därav informera alla om att förlänga sina bredbandsavtalmed sin nuvarande leverantör till den första September.

Gemensamt bredbandsavtal från och med 1 September 2022

Vi har förhandlat ett gemensamt bredbandsavtal med Bahnhof till föreningen med start September 2022. Detta innebär att vi medlemmar kommer att få bredband á 1000 Mbit/s som ingår i de 81 SEK som vi redan betalar i bredbandsavgift. Se därför till att säga upp era befintliga avtal tills dess så att ni slipper betala för det i onödan. Det kommer att finnas möjlighet att hyra en router av Bahnhof om så önskas. Bahnhof kommer även att vara vår leverantör av TV-kanaler från och med 1 September så om man önskar detta behöver man teckna TV separat med dem, OBS TV ingår inte i avgiften.

Höjda elpriser

Som alla säkert känner till så har elpriserna gått upp under vintern och tyvärr så löper vårt avtal om fast elpris ut sista Februari 2022. Eftersom att priserna just nu är rekordhöga så har vi i föreningen valt att ha rörligt elpris fram till Maj och sedan försöka binda till ett lägre pris. Med det sagt så kommer vi medlemmar att få ett högre pris på våra elräkningar från och med Mars månad. Vi hoppas såklart kunna få ett rimligt fast pris på el inom en snar framtid och återkommer om detta så fort vi har mer info. Men tills dess kan det vara bra att tänka på att inte ha lampor och annan elektronik på i onödan.

Störningar

Det har på sistone förekommit klagomål på störningar nattetid i form av hög musik och allmänt hög ljudnivå. Vi ber därför våra medlemmar att visa hänsyn och inte föra otillbörligt oväsen. Detta gäller vardag som helg och framför allt efter klockan 22.

Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.
Vidare ska bostadsrättshavaren rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som han svarar för enligt 7 kap 12 § 3 st bostadsrättslagen (familjemedlemmar, gäster, annan som bostadsrättshavaren har inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för bostadsrättshavarens räkning).

Tillställningar i Ateljén

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster.

Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta enligt folkhälsomyndigheten, detta gäller givetvis även vår lokal.

Garantiärenden.

Serneke har påbörjat åtgärder i lägenheterna som är garantiärenden och från de olika besiktningar som har varit. Under våren kommer även femårsbesiktningen att göras, och förhoppningen är att Serneke lyckas släcka samtliga punkter innan dess.

Innetemperatur

Många upplever att de har det kallt hemma just nu vilket givetvis är beklagligt. Det är inget fel på värmesystemet i huset men som nämnts på facebook så är det inte det snabbaste att reagera när det blir kallare ute. Upplever man att det är fortsatt väldigt kallt om nån vecka till så kan man göra en felanmälan till Forstena och få sin temperatur uppmätt för att se om åtgärd bör sökas.

Det som gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) är att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument.

Bokningar tvättstuga

Det har på sistone förekommit att man missbrukat bokningar av tvättstugan. Flera pass i rad, flera dagar på rad osv, vilket är en orimlig mängd tvättider för normalt användande. Tvättstugan är till för alla och även om den ofta är ledig hela dagar så är det såklart inte okej att ockupera den genom att boka alla lediga pass man kan hitta. Om denna typ av bokningar inte upphör omgående så kommer vi att tvingas begränsa hur många framtida bokningar man kan inneha. Vi skulle helst slippa göra detta då det såklart kan förekomma legitima skäl till att boka t ex mer än en tid samma dag nån gång ibland.