Renovering av dricksvattenledning

Sundbyberg Avfall & Vatten meddelar att det är dags att göra något åt vår vattenledning på Vintergatan då vår nuvarande är en gjutjärnsledning lagd 1910. Man kommer att göra en såkallad ”Slip-lining”, dra en ny plastledning i den befintliga ledningen. Arbetet påbörjas den 25 Mars 2019 och beräknas pågå i 14 veckor.

Under tiden renoveringen sker kommer vi ha en temporär vattenledning. När bytet sker kommer vattnet att stängas av i ca. 4 timmar dagtid, efter Kl. 10.00. Vi kommer bli aviserade i förtid när detta kommer att ske.

Det kommer också innebära begränsad framkomlighet på Vintergatan samt ett mindre antal parkeringsplatser.

Har du frågor, ta kontakt med SAVAB Servicecenter service.stadsmiljo@sundbyberg,se eller 08-706 65 00