Brf Idared har ett eget garage som nås med hiss direkt från våningsplanen. För dem med garageplats har ett särskilt avtal tecknats med hyresvärden Garage & Parkering i Centrala SBG AB. Av avtalet framgår reglerna för användningen av platsen. Platsen är till för bilen och inget annat får förvaras där. Man får heller inte enligt avtal hyra ut sin plats i andrahand utan hyresvärdens medgivande. Läs mer i gällande avtal.

Städning

Städningen beställs av garagebolaget och utförs av vår tekniska förvaltare.

Kontakt/Priser

För att hyra garageplats och se aktuella priser, vänligen klicka här!