Städning av garaget

Torsdagen den 29 November mellan Kl. 08.00-16.00 sker städning av garaget. Under tiden ska garaget vara helt tömt på bilar och diverse prylar.

Prylarna som förvaras i garaget är inte välkomna tillbaka pga. brandrisk.

Extrastämma

Måndagen den 27 Januari Kl. 19.00 har vi en extrainsatt stämma angående inglasning av balkongerna i Ateljén. En kallelse kommer framöver. Vi ser gärna att så många som möjligt kommer.

OVK

OVK är klar och godkänd med kommentaren att många boende måste rengöra sina till och frånluftsdon för att vi ska få ett ultimat flöde. Se nedan vad du behöver göra som boende.

  • Tilluftsdon i vitt i rummen, högt upp mot taket på väggen ska plockas ner och rengöras
  • Frånluftdon i badrummen plockas ner och rengörs (hela kåpan skruvas ner inte enbart den inre delen)
  • Köksfläktsfilter plockas ner och rengörs
  • Frånluftsdon bakom köksfläktsfilter plockas ner och rengörs

Radonmätning, mätpuckar på vift

För ungefär ett år sedan så pågick en radonmätning i våra hus. Denna görs för att det är ett Fastighetsägaransvar att göra en sådan var 10:e år och för att vi ska få vårt interimistiska slutbesked till ett slutbesked. Radonmätning kan endast göras under eldningsäsong dvs. nov-apr. För att undersökningen ska vara statistisk säker behöver samtliga lägenhet i markplan mätas samt några stickprovslägenheter i övriga huset för att uppnå 20% totalt. Det skickade ut långt fler ”mätpuckar” än det behövdes men ändå har det inte kommit tillbaka tilltråcklat många, vilket gör att det inte går att få ett utlåtande kring radonvärdena.

❗️Vet du att du fick en mättpuck och att du har kvar denna, vänligen skicka ett Mail till styrelsen. Vi behöver få in dessa omgående.