Sopnedkast avstängda V1

Pga. av elfel så har sopnedkasten intill Vintergatan 1 inte kunnat tömmas denna vecka. Vi har tejpat ihop luckorna och alla boende får använda sig av sopnedkasten utanför 3B tillsvidare. Matavfall går bra att använda, dock endast för just matavfall. Forstena jobbar på en lösning.

Extraförråd

Det finns ett begränsat antal extraförråd i samtliga trapphus som man som boende kan få hyra till en extra kostnad i mån av plats.

From 1 Januari 2020 kommer man kunna hyra extraförråden till en kostnad av 75 SEK / kvm. månadsvis med en uppsägningstid på 1 kalendermånad. För att hyra ett extraförråd upprättas ett kontrakt och hyran tillkommer på din avgiftsavi från HSB.

Ni som redan nyttjar ett extraförråd och vill fortsätta hyra det efter årsskiftet får gärna skicka in er förfrågan snarast, debiteringar sker först from 1 Januari 2020 enligt ovan men vi vill ha klart de administrativa jobbet så fort som möjligt. Om man inte önskar försätta nyttja sitt extraförråd ser vi att förrådet töms innan årsskiftet den 1 Januari 2020.

För att ansöka om att hyra ett extraförråd maila till styrelsen@vintergatan3.se och uppge följande:

  • Förrådsnummer, objektsnummer, se lista under fliken ”Gemensamma utrymmen” och ”Förråd” – Vet du inte vad som finns tillgängligt, nämn vad du önskar hyra för storlek
  • För och efternamn – Mottagare av avgiftsavi från HSB
  • From vilket datum du önskar få tillträde och eventuellt slutdatum eller tillsvidare Obs. uthyres månadsvis
  • Vad förrådet ska användas till

Läs mer om detta under fliken Gemensamma utrymmen och sedan Förråd.

Vattenlås bakom tvättmaskinen

Det har kommit in en hel del felanmälningar till vår förvaltare Forstena om vatten som flödar från under tvättmaskinen. Detta beror till 99% av fallen på att vattenlåset till tvättmaskinen behöver rensas. Vattenlåset finner du bakom maskinen. Dra ut tvättmaskinen och lossa på vattenlåset för att rensa. Ett vattenlås får man som bostadsrättsinnehavarae ansvara för att rensa själv, precis som alla andra avlopp. Alternativt får man kontakta en rörmockare och bekosta själv.

Man kan alltså inte göra en felanmälan till vår förvaltare Forstena för att rensa ett vattenlås.

Läs mer om FAQ under fliken ”Felanmälan”.

Städning av garaget

Torsdagen den 29 November mellan Kl. 08.00-16.00 sker städning av garaget. Under tiden ska garaget vara helt tömt på bilar och diverse prylar.

Prylarna som förvaras i garaget är inte välkomna tillbaka pga. brandrisk.