Styrelsens uppgift i BRF Idared

  • Kalla medlemmarna till föreningsstämman
  • Företräda föreningen
  • Ansvara för den löpande verksamheten i föreningen
  • Ansvara för att årsredovisningar upprättas
  • Rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket
  • Bevilja uthyrning i andrahand

 

Styrelsemedlemmar

Samira Mchaiter – Ordförande, Vintergatan 1

Har bott på Vintergatan sedan projektet stod klart 2016. Arbetar som förvaltningschef med hyresrätter inom fastighetsbranschen och har 10 års erfarenhet av förvaltning av både hyresrätter och bostadsrätter.

Stephan Forsgren – Ledamot, Fastighetsansvarig, Vintergatan 3B

Har bott på Vintergatan sedan projektet stod klart 2016. Har ett stort intresse för teknik och erfarenhet från tidigare styrelsearbete.

Efrem Gündüz – Ledamot, Ansvarig för uthyrningsbara utrymmen – Vintergatan 3A

Har bott på Vintergatan sedan projektet stod klart 2016. Efrem har tidigare erfarenhet av egna företag och arbetar idag på en skola.

Åsa Lennmor – Ledamot, Vintergatan 3A

Har bott på Vintergatan sedan maj 2020. Är jurist inom bostadsfrågor och kommer stärka styrelsens kunskap och möjligheter inom de juridiska områden en styrelse står inför.

Oskar Lund – Ledamot – Vintergatan 3B

Har bott på Vintergatan sedan 2018. Är systemutvecklare till yrket och kommer att bidra till styrelsen med sin kunskap inom IT, och kompletterar därmed styrelsen som kan fortsätta och utveckla ett digitalt styrelsearbete.

Om du är intresserad av att komma i kontakt eller sitta med i BRF Idareds styrelse kan du skicka ett mail till styrelsen@vintergatan3.se.

 

 

Intern revisor

(Vi står för närvarande utan intern revisor)

Den interna revisorn samarbetar med den externa revisorn.

 

 

Valberedningen

Valberedningen består idag av två personer. Båda har bott i huset och verkat som valberedning sedan projektet stod klart 2016.

Daniel Töcksberg – Ordförande – Vintergatan 3A
Alexander Köln – Vintergatan 3B

Valberedningen ansvarar för att förbereda valet av styrelse och revisor för att säkerställa att styrelsen får en bra sammansättning med rätt förutsättningar och kompetens. Att sitta i styrelsen eller att vara revisor är ett ansvar, men också en berikande erfarenhet, och valberedningen arbetar löpande med att söka efter duktiga individer som vill stötta föreningen. Exempel på kompetenser som gagnar styrelsearbetet är erfarenhet inom fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi, kommunikation, IT-generalist men viktigast är förstås viljan att vara delaktig och göra skillnad för bostadsrättsföreningen.

För att komma i kontakt med valberedningen hör av er till valberedningens ordförande Daniel Töcksberg via mail daniel.tocksberg@outlook.com