Nyhetsbrev Februari 2019

Idag går nyhetsbrevet ut på Facebook, på vår hemsida, i brevlådorna samt skickas på mail. Vi har för avsikt att gå ut med alla framtida utskick endast digitalt. Det är därför extra viktigt att alla boenden loggar in på sitt HSB konto och uppdaterar sina kontaktuppgifter samt bockar i rutan ”Skicka notifieringar från min brf-styrelse”.

Då vi har fått uppgifter om att vissa utnyttjar fel samt flera förråd i husen kommer vi framöver gå igenom alla källarplan. Det är viktigt att du endast nyttjar det förråd som tillhör din lägenhet. Ditt förråd är skyltat med samma nummer som ditt lägenhetsnummer, det nummer som står utanför din dörr. Alla felaktigt använda förråd kommer att låsas av Styrelsen den Den 30 April 2019

Det finns nu tydliga ordningsregler för vår gemensamma Ateljé nerskrivna. Alla ska ha fått en kopia i sin brevlåda. De finns också inom kort inramande på plats i Ateljén. Ateljén är mycket uppskattad och för att vi ska kunna fortsätta använda den krävs det att alla grannar visar hänsyn och följer reglerna.

Föreningen har sedan den 16 Januari 2019 Jour dygnet runt för akuta ärenden. Det nya journummer är 08-18 60 00. Läs mer om vår jour under fliken ”Felanmälan”.

Vi har nu lagom till våren kontaktat 3 olika företag som glasar in balkonger

Våren och årsstämman börjar närma sig och detta innebär även att motioner måste skickas in senast den 30 April 2019 till Styrelsen. Valberedningen är också informerad. Vi återkommer med datum för stämma (endast digitalt; per mail, på Facebook samt på vår hemsida).

Soplukten fortsätter att gäcka oss och Forstena driver ett ärende tillsammans med entreprenören. Det vi vet idag är att lukten oftast kommer i samband med att ett av rören (det mittersta) blir fullt. Framtill att vi kan åtgärda problemet med att lukten tränger in i våra hus så kan vi undvika att fylla det mittersta röret genom att försöka fördela upp våra soppor på båda rören. Idag använder alla i vår förening till störst del det mittersta röret. Om vi kommer överens om att V1 använder det mittersta och 3A använder det röret som ligger närmst deras hus och 3B använder sopnedkasten utanför deras port, kan vi kanske undvika att det blir stopp framöver.

Från och med nu ska alla ansökningar om andrahandsuthyrning gå via HSB. Vi kommer att retroaktivt registrera alla äldre, aktiva andrahandsuthyrningar. Vi vill poängtera att man måste ha ett giltigt godkänt kontrakt för att få hyra ut och hyra en lägenhet i andrahand i vår förening. Saknar du kontrakt uppmanar vi dig att ansöka omedelbart. Det kommer att tas en avgift på 1500 SEK per ansökan av andrahandsuthyrning.

Jour – Nya tider och nytt telefonnummer

Från och med den 16 Januari 2019 har vi enligt nytt avtal mellan Forstena och Jouren jour dygnet runt. Akuta ärenden ska anmälas, oavsett tid på dygnet på telefonnummer 08-18 60 00. Ärenden som ej är akuta ska fortsatt anmälas på www.forstena.se, läs hur man gör under fliken ”Felanmälan”. 

Jouren

Jouren skall endast användas för att hantera speciellt svåra situationer som kan uppstå på och utanför vanlig arbetstid. Att använda jourtjänster är betydligt dyrare än att använda sig av hantverkare på arbetstid så därför bör vi vara återhållsam med hur vi använder jouren. Det sagt så ska man inte vara rädd för att använda jouren när felet är akut.

När anses ett fel vara akut?

Generellt kan man säga att ett fel är akut när det finns risk för personskada eller om situationen förvärras ju längre man väntar. Här är ett par exempel när ett problem är akut och som ska rapporteras till vår jour snarast möjligt:

 • Vatten; Utströmmande vatten från t.ex. en brusten vattenledning.
 • Avlopp; Totalt stopp, d.v.s. ingen genomrinning eller risk för personskada (t.ex. halkrisk) eller skada på fastigheten.
 • El; Brott på ledning eller helt strömlös lägenhet (ej pga. av nätavbrott) och/eller risk för personskada eller skada på fastigheten föreligger.
 • Glas; Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott föreligger.
 • Skadegörelse; Skada på fast egendom där risk för personskada eller inbrottsrisk föreligger.

Här är ett par exempel när ett problem inte är akut och inte ska anmälas till jour.

Vid arbeten i bostaden som utförs av Jouren står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmarna kan själva välja att använda annan entreprenör.

 • Vatten; Inget varmvatten, droppande kran, fuktinträngningar i lägenheter/trapphus.
 • Avlopp; Vatten rinner långsamt, men ej stopp.
 • El; Trasig säkring/eluttag.
 • Glas; Sprucken glasruta.
 • Värme; Ingen värme i element.
 • Störning; Festligheter hos grannar.