OVK

OVK är klar och godkänd med kommentaren att många boende måste rengöra sina till och frånluftsdon för att vi ska få ett ultimat flöde. Se nedan vad du behöver göra som boende.

  • Tilluftsdon i vitt i rummen, högt upp mot taket på väggen ska plockas ner och rengöras
  • Frånluftdon i badrummen plockas ner och rengörs (hela kåpan skruvas ner inte enbart den inre delen)
  • Köksfläktsfilter plockas ner och rengörs
  • Frånluftsdon bakom köksfläktsfilter plockas ner och rengörs

OVK

Se bifogade filer med tid och datum då du måste ha dörren i serviceläge alt. Vara hemma och ta emot Haninge Sotning & Ventilation.

Nu är det dags för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i vår förening. OVK är ett myndighetsbeslut, dvs något alla bostadsrättsföreningar med ett mekaniskt ventilstionssystem måste göra med ett visst regelbundet intervall.

För att klara kommande OVK-besiktningen, har vi utsett en entreprenör, vilken behöver tillgång till varje lägenhet.

Detta berör alla lägenheter i föreningen och ställer naturligtvis därför även krav på varje enskild medlem att ställa dörren i serviceläge eller att vara hemma. Om inte detta fungerar drabbas föreningens samtliga medlemmar av extra kostnader, vilket är något vi vill undvika.

Utsedd entreprenör är Haninge Sotning & Ventilation, som kommer att lämna ut en detaljerad tidplan för varje lägenhet i god tid innan arbetet startas upp. Arbetet kommer att utföras under Augusti 2019, start vecka 34.

Vi hoppas på ett positivt och konstruktivt samarbete från samtliga medlemmar, så arbetet kan utföras utan avbrott och förseningar och som resultat får vi alla ett bättre inomhusklimat.