Idared informerar

Störningar

Det har på sistone förekommit klagomål på störningar nattetid i form av hög musik och allmänt hög ljudnivå. Vi ber därför våra medlemmar att visa hänsyn och inte föra otillbörligt oväsen. Detta gäller vardag som helg och framför allt efter klockan 22.

Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.
Vidare ska bostadsrättshavaren rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som han svarar för enligt 7 kap 12 § 3 st bostadsrättslagen (familjemedlemmar, gäster, annan som bostadsrättshavaren har inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för bostadsrättshavarens räkning).

Tillställningar i Ateljén

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster.

Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta enligt folkhälsomyndigheten, detta gäller givetvis även vår lokal.

Garantiärenden.

Serneke har påbörjat åtgärder i lägenheterna som är garantiärenden och från de olika besiktningar som har varit. Under våren kommer även femårsbesiktningen att göras, och förhoppningen är att Serneke lyckas släcka samtliga punkter innan dess.

Innetemperatur

Många upplever att de har det kallt hemma just nu vilket givetvis är beklagligt. Det är inget fel på värmesystemet i huset men som nämnts på facebook så är det inte det snabbaste att reagera när det blir kallare ute. Upplever man att det är fortsatt väldigt kallt om nån vecka till så kan man göra en felanmälan till Forstena och få sin temperatur uppmätt för att se om åtgärd bör sökas.

Det som gäller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) är att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 grader med så kallad operativ mätning som görs med ett särskilt mätinstrument.

Bokningar tvättstuga

Det har på sistone förekommit att man missbrukat bokningar av tvättstugan. Flera pass i rad, flera dagar på rad osv, vilket är en orimlig mängd tvättider för normalt användande. Tvättstugan är till för alla och även om den ofta är ledig hela dagar så är det såklart inte okej att ockupera den genom att boka alla lediga pass man kan hitta. Om denna typ av bokningar inte upphör omgående så kommer vi att tvingas begränsa hur många framtida bokningar man kan inneha. Vi skulle helst slippa göra detta då det såklart kan förekomma legitima skäl till att boka t ex mer än en tid samma dag nån gång ibland.

Info gällande garagestädning 23/6

Forstena har nu bokat garagestädning till den 23/6.

Då vi har fått in klagomål från tidigare garagestädningar har vi kollat med andra företag. Vi har valt att gå vidare med Tenal som är ett lokalt företag som arbetar mycket inom fastighetsservice och även mycket inom just garagestädning.

De kommer att utföra hela garagestädningen på en dag mellan 7:00 till 18:00. Detta betyder alltså att det INTE går att parkera på nedersta garageplanet (Rios plan, plan -3) som det tidigare har gått.

Den 23/6, 07-18, behöver således hela garaget vara tömt på bilar.

Bokningar av orangeriet

Då det förekommer flertalet dubbelbokningar av Orangeriet flera dagar i rad, så kommer bokningar av orangeriet framöver begränsas till att respektive lägenhet kan ha max en framtida bokning åt gången.

Orangeriet går att boka 40 dagar i förväg precis som tidigare. Detta gör vi för att fler ska kunna ha tillgång till Orangeriet då det är högt tryck på bokningarna. Ni som redan har flertalet bokningar kommer att bli kontaktade för att välja vilken bokning ni vill behålla.

Orangeriet kan bokas mellan 12.00-12.00 nästkommande dag. Då har du bokat ”växthuset” samt grillen. Övriga medlemmar har alltid tillträde till övriga ytor på takterassen och vi antar givetvis att även den som har bokat Orangeriet och är klar med grillen låter sina grannar grilla om så önskas.

Orangeriet ska lämnas städat oavsett om du bokat eller inte. Även askan från grillen ska tömmas och slängas.

Information inför Årsstämma 2020

Save the date! Den 25 maj 2020 planerar vi för årsstämma på Café Volta i Arkaden Kl. 19.00. Pga. rådande omständigheter ser vi över möjligheten att poströsta digitalt. Möjligheten att närvara fysiskt måste ändå finnas, vi ser dock att det kommer max 1 röstberättigande person per hushåll, detta för att hålla ner antalet personer i lokalen.

För att kunna planera för årets lite speciella sammanträde behöver vi veta mer av dig som boende – kommer du att närvara fysiskt eller ej? Kommer ni att poströsta? Önskar ni se stämman sändas live? Vänligen svara nedan.