• Till lägenheten tillhör 3 nycklar och 4 brickor, dubbelkolla att låscylindern är orginal och att den ej är utbytt. Om låscylindern är utbytt är det bra att känna till att man inte kan sätta sitt lås i serviceläge vid exempelvis OVK eller liknande ärenden och då måste finnas på plats hemma och öppna för service, ofta under hela dagar.
  • Till lägenheten tillhör en bopärm som innehåller bla. garantibevis för vitvaror, se till att den lämnas kvar vid överlämning.
  • Till lägenheten hör en tv-box (kalejdo/arris). Se till att den lämnas kvar vid överlämning. Ej att förväxla med den s.k. ”stadsnätboxen” som sitter i din elcentral. Föreningen ansvarar ej för att överlämning sker så saknas tv-box vid inflytt får man själv ta det med föregående ägare, alternativt köpa en ny. https://www.sundbybergsstadsnat.se/
  • Namn på postlåda, tidningshållare, entrétavla och porttelefon uppdateras på tillträdesdagen enligt överlåtelseavtalet av vår förvaltare. Önskar man ändra i efterhand eller lägga till någon, kontakta vår fastighetsförvaltare.
  • Information om din förening sker endast digitalt, se därför till att du får föreningens nyhetsbrev och aviseringar. Läs mer under ”Nyhetsbrev & Aviseringar”.
  • För att göra en bokning i våra gemensamma lokaler kan du boka i Aptus app eller webbportal, läs mer under fliken ”Gemensamma utrymmen”.
  • Säljare ansvarar för att anlitad mäklare tar bort skyltar och lappar gällande försäljning.